İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Uluslararası Yol Federasyonu’nun (IRF) Türkiye’deki sayılı üyelerinden biridir. 2017 yılının ilk aylarından itibaren dünya çapında yol, kaldırım, asfalt gibi konularda sektördeki en son yenilikleri takip etmek amacıyla üye olduğumuz IRF, belirli aralıklarla düzenlediği, çalıştay, gezi, toplantı ve seminerle kurumumuza destek olan bir sivil toplum kuruluşudur.

 

IRF HAKKINDA

International Road Federation (IRF) – Uluslararası Yol Federasyonu; hükümetten bağımsız, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşu olup 1948 yılında Washington DC’de kurulmuştur. Misyonu; daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yollar ile tüm dünyadaki yol ağlarının gelişimini teşvik etmek ve desteklemektir.

IRF’in en önemli rolü; dünya çapında yol politikaları ve gelişimi ile ilgilenen tüm taraflarla işbirliği yapmaktır.

  • IRF, hükümetler ve finansal kurumlar için yol geliştirme strateji ve politikalarının planlanmasında birçok konuda uzmanlık sağlar.
  • IRF, özel sektör için bir iş ortağı, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi çok uluslu kurumlarla bir bağlantı ve hükümet kurumlarına ve karar vericilere ulaşmak için bir platformdur.
  • IRF, ulusal yol birliklerini, mühendislik topluluklarını, avukatlık bürolarını ve yüksek öğrenim merkezlerini kapsayan yol profesyonelleri camiası için paha biçilmez bir bilgi merkezidir.

ORTAK REFAHA ULAŞMA YOLLARI

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Türkiye dahil Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki 23 ülkeyi kapsayan coğrafik bir bölgedir. Bu ülkeler arasındaki ortak unsur, planlanmış ekonomilerden piyasa ekonomilerine geçiş ile ilgili olarak oldukça yeni bir tarihi paylaşmalarıdır ve bu geçişin en temel etkisi de ticaret şekillerinde, ulaştırma hizmetlerinde ve altyapı ihtiyaçlarında olmuştur.

Değişim periyodu sürecinde, Uluslararası Yol Federasyonu-IRF, devlet kurumlarındaki kapasiteyi güçlendirmeyi, özel sektör aktivitelerini teşvik etmeyi ve karayolu planlaması ve işletiminde ortak bir mükemmeliyetçi kültür yaratmayı hedefleyen uluslararası işbirliği girişimlerinin kurulmasında katalitik bir rol oynamıştır.

Koridorlar oluşturarak ve bu koridorlardan faydalanarak sınır ötesi ticaret ve ulaşımın kolaylaştırılmasına artan ilgi nedeniyle bölge, bir dönüm noktasındadır. Ticaret koridorlarının potansiyellerinden tam olarak yararlanılabilmesi için hükümetler, özel sektör ve araştırma-geliştirme kurumları arasında koordineli bir yatırım mekanizmasının kurulması, kurumsal güçlendirmenin sağlanması ve aynı gündemin paylaşılması gerekmektedir.