İstanbul’da Göllenmeler İçin Son Teknoloji Kullanılıyor

İstanbul’da ulaşımı olumsuz etkileyen yağmursuyu göllenme ve problemleri için etkili önlemler alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ana ulaşım, yol ve kavşaklarında meydana gelen göllenmelere karşı 24 saat aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.Mevsimsel yağışlardan dolayı, ana ulaşım yol ve kavşaklarda meydana gelen göllenmelerin ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için, tüm yağmursuyu hatları, ızgara ve bacalar Büyükşehir ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından 24 saat aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarda, İstanbul’u bir uçtan, bir uca saran yağmursuyu kanalları, ızgara ve baca hatlarının büyük çoğunluğu CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) yazılımı ile kayıt altına alınmış durumda. Aşırı yoğun yağışlar nedeniyle yol üzerinde meydana gelen yüzeysel aşınmalardan dolayı göllenmelerin neden olduğu olumsuzluklar giderilirken, bunun yanın da sürekli yeni yağmursuyu kanalları baca ve ızgaraları ekleniyor.

Yağmursuyu hatlarına atılan çok sayıda yabancı maddelerden dolayı tıkanan kanallar, aşırı göllenmelere neden oluyor.  Çalışma yapılan bazı noktalarda, yağmursuyu hatlarına çok sayıda yabancı cisim ve ev eşyaları olduğu gözlendi. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları isteniyor.

Ayrıca bu çalışmalarda,  yağmursuyu hatlarında meydana gelen çökme, kırılma, hatları tıkayan fiziki engeller gibi sorunların tespiti için, görüntülü kamera uygulamaları ile özel görüntüleme, rehabilitasyon cihaz ve araçları kullanılmaktadır.