Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Müdürlüğümüz 25, Anadolu Yakası Müdürlüğümüz ise 14 ilçe ve onlara bağlı köylerine hizmet götürmektedir.
Her iki müdürlüğümüzün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan ana ulaşım yolları ve bunlara bağlı meydanların, köprülü kavşakların, alt ve üst geçitlerin; asfalt kaplama çalışmaları, yol ve yaya alanları geometrik düzenleme çalışmaları, bu alanların bakım onarımları, oto korkuluk, bariyer yapımı, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hafriyatlarının kaldırılması, yağmursuyu hatları ızgara ve baca yenileme temizleme gibi görevleri bulunmaktadır.
Müdürlüklerimizde bu görevlerin yanı sıra; yaya ve araçların ulaşımını sorunsuz sağlamak amacıyla planlı, programlı bakım onarım çalışmaları yapılır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik sinyalize geçişler, rampalar ve kılavuz yolların yapım çalışmaları da yine ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilir.
AKOM Koordinasyonunda yürütülmekte olan doğal afet ve enkaz kaldırma çalışmalarına personel, araç ve ekipman desteği Avrupa ve Anadolu Yakası ile Yol Bakım Destek Hizmetleri Şube Müdürlüklerimiz tarafından karşılanır.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı diğer bir müdürlüğümüz olan Yol Bakım Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan iş makineleri ve diğer büyük araçların bakım ve onarımlarını yapmaktadır.
Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla, kış aylarında karla mücadele kapsamında küreme, solüsyon atma ve tuzlama çalışmalarını yapar. Yol Bakım Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak Anadolu Yakası Kartal Şefliği şantiye sahasında solüsyon üretim tesisleri ile çeşitli ilçelerimizde tuz depo ve siloları bulunur. Etkin hizmet verebilmek amacıyla karla mücadele çalışmaları kapsamında 361 adet güzergah ve bekleme noktası belirlenmiştir.
Talep halinde, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, eğitim kuruluşları ve ibadethanelere yönelik hafriyat ve nakliye işleri de Müdürlüğümüz tarafından yapılır. Olası bir afet anında ana ulaşım yollarının açık tutulması için makine ve ekipman organizasyonu sağlar.
Altyapı Koordinasyon Müdürlüğümüz ise; AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlayarak; AYKOME toplantılarının gündemini hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME’nin onayına sunar.
Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME’nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekreterya görevini yürütür.
Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.