Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza bağlı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğümüz marifetiyle;

Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere altyapı kazı ruhsatı verilmekte olup ilçe belediyelerince verilen ruhsatlara ilişkin koordinasyon sağlanmaktadır.

Kazı ruhsatları:

  • Büyükşehir Belediyesi il sınırlarının tümüne hizmet götürme görevi bulunan birimler ya da bağlı birimlerin yapacağı kazılara (su,kanalizasyon, yağmur suyu vb.),
  • Vatandaşlarımızın kendisinin yapmış olduğu ana arterdeki kazılara,
  • İGDAŞ’ın ana arterde yapmış olduğu kazılara ve çekilen hat ve bina bağlantılarına,
  • İSKİ’nin yapmış olduğu tüm kazı çalışmalarına, arıza kayıt, yeni kanal bağlantı, atık su kanal bağlantı ve arızalarına,
  • BEDAŞ’ın ana arterde yapmış olduğu kazılara,
  • TEİAŞ’ın ana arterde yapmış olduğu kazılara,
  • AYEDAŞ’ın ana arterde yapmış olduğu kazılara,
  • Telekomünikasyon firmalarının ana arterde yapmış olduğu kazılara ruhsat verilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Birimimize başvuran kurum ve kuruluşların kazı ruhsat talepleri kayda alınıp, onaydan geçtikten sonra ortalama 5 gün içinde sonlandırılmaktadır.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’mızda, “Ulaşabilir bir İstanbul” hedefi doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalarda; sinyalize kavşaklar, sokak bağlantıları, yaya kaldırımları ve yaya geçitlerinde bedensel ve görme engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlemeler yapmaktadır.

2018 2019 2020 2021 2022
Kazı Ruhsatı  Verilen Kurumlar Ruhsat (Adet) Metraj (m) Ruhsat (Adet) Metraj (m) Ruhsat (Adet) Metraj (m) Ruhsat (Adet) Metraj (m) Ruhsat (Adet) Metraj (m)
AYEDAŞ 4.101,00 231.252,00 6.102,00 183.340,00 6.312,00 258.637,00 4.031,00 70.634,00 1.692,00 31.283,00
BEDAŞ 7.581,00 326.379,00 10.438,00 351.843,00 6.753,00 417.718,00 4.953,00 289.319,00 4.228,00 103.387,00
İGDAŞ 7.375,00 421.654,00 5.599,00 308.380,00 6.650,00 248.453,00 2.543,00 61.256,00 959,00 35.218,00
İSKİ 15.199,00 955.056,00 16.761,00 933.450,00 16.424,00 729.762,00 33.902,00 601.350,00 49.692,00 575.692,00
TELEKOM ANADOLU 5.128,00 70.503,00 5.033,00 84.671,00 7.085,00 120.517,00 2.241,00 33.004,00 438,00 8.673,00
TELEKOM AVRUPA 4.733,00 102.514,00 5.343,00 97.730,00 5.794,00 131.948,00 2.460,00 45.644,00 700,00 15.806,00
DİĞER ALTYAPILAR 6.829,00 771.856,00 5.753,00 377.908,00 6.053,00 449.584,00 4.109,00 336.298,00 2.187,00 553.455,00
TOPLAM 50.946,00 2.879.214,00 55.029,00 2.337.322,00 55.071,00 2.356.619,00 54.239,00 1.437.505,00 59.896,00 1.323.514,00