Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’mıza bağlı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğümüz marifetiyle;

Kazı ruhsatları:

  • Vatandaşlarımızın kendisinin yapmış olduğu kazılara,
  • İGDAŞ’ın yapmış olduğu kazılara ve çekilen hat ve bina bağlantılarına,
  • İSKİ’nin yapmış olduğu ana arterdeki tüm kazı çalışmalarına, arıza kayıt, yeni kanal bağlantı, atık su kanal bağlantı ve arızalarına,
  • BEDAŞ’ın yapmış olduğu kazılara,
  • TEİAŞ’ın yapmış olduğu kazılara,
  • TELEKOM’un yapmış olduğu kazılara,
  • AYEDAŞ’ın yapmış olduğu kazılara ruhsat verilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Birimimize başvuran kurum ve kuruluşların kazı ruhsat talepleri kayda alınıp, onaydan geçtikten sonra ortalama 5 gün içinde sonlandırılmaktadır.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’mızda, “Ulaşabilir bir İstanbul” hedefi doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalarda; sinyalize kavşaklar, sokak bağlantıları, yaya kaldırımları ve yaya geçitlerinde bedensel ve görme engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlemeler yapmaktadır.

  2010 2011 2012 2013 2014
Kazı Ruhsatı Verilen Kurumlar Ruhsat (Adet) Metraj    (m) Ruhsat (Adet) Metraj    (m) Ruhsat (Adet) Metraj    (m) Ruhsat (Adet) Metraj  (Adet) Ruhsat (Adet) Metraj  (Adet)
AYEDAŞ 215 45.735 267 35.134 332 32.666 3.252 147.133 3921 219.801
BEDAŞ 275 77.479 364 52.888 336 54.446 1.347 224.230 1727 383.095
İGDAŞ 4.797 501.427 8.661 687.484 8.806 725.387 8.981 720.457 10765 414.273
İSKİ 909 82.571 940 216.964 1.171 463.154 6.188 1.261.225 5789 699.726
TELEKOM-ANADOLU 602 111.375 577 55.764 599 33.931 1.406 26.206 96 6.749
TELEKOM-AVRUPA 364 142.431 520 56.000 421 27.078 929 79.702 741 33.444
DİĞER ALTYAPI 866 731.978 555 968.615 534 635.727 1.053 1.191.031 884 586.297
TOPLAM 8.028 1.692.996 11.884 2.072.849 12.199 1.972.389 23.156 3.649.984 23.923 2.343.385